top of page

Politica de confidentialitate

        Politica de confidențialitate stabilește modul în care Centrul HOPE strânge și folosește informațiile personale privind donatorii.

Intimitatea dumneavoastră este una din obligațiile fundamentale ale Centrului HOPE. Ca urmare, suntem deosebit de atenți în procesarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC ("GDPR"). Datele personale reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană ce poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare sau unul ori mai mulți factori specifici identității sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

        Politica de confidențialitate privește datele personale ale membrilor noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane ce contactează sau vizitează Centrul HOPE, ale potențialilor angajați, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului centrulhope.com, precum și tuturor celorlalte date personale pe care Centrul HOPE le colectează prin intermediul e-mailului sau al altor contacte offline.
 

        Datele cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene. Precizam ca nu folosim procese decizionale automate, respectiv nimeni nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

        Persoanele ale caror date sunt prelucrate au dreptul : – sa obtina o confirmare a prelucrarii datelor cu caracter personal si sa obtina accesul la aceste date. In masura in care acestea ne vor transmite o solicitare in acest sens, vom pune la dispozitie o copie a datelor lor cu caracter personal pe care le prelucram. – sa solicite corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.

        De asemenea sa solicite stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala. – sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contesta exactitatea datelor, caz in care se poate solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care verificam exactitatea datelor. – Se se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing. sau din motive legate de situatia particulara in care se afla, si consimtamantul in acest sens se poate oricand retrage.
 

        Dupa caz prelucram datele mentionate mai sus in urmatoarele scopuri: in scopul oferirii de servicii sociale, in scopul indeplinirii unor obligatii legale, atunci cand prelucrarea datelor este necesara in acest scop; in scopul indeplinirii obligatiilor pe care le avem fata de persoanele ale caror date le prelucram sau partenerii nostri, in scop de marketing, daca am obtinut consimtamantul in acest sens.

        Vom stoca datele cu caracter personal dupa caz: pe toata durata consimtamantului dat, pe toata perioada in care avem obligatia legala de a prelucra datele primite, conform legislatiei, pe toata durata executarii contractelor, pe durata interesului nostru legitim. La expirarea perioadei pentru care datele sunt stocate, acestea vor fi sterse. Se poate oricand retrage consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor in scop de marketing.

        Nu vom divulga datele cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele catre autoritatile competente atunci cand avem o obligatie legala in acest sens; vom putea transmite datele catre sponsorii si partenerii nostri cand avem o obligatie in acest sens.

bottom of page