top of page

Servicii

Terapia ABA 

               Să clasificăm un comportament anormal al unui copil depinde de așteptările noastre în legătură cu ceea ce este normal pentru acesta la o anumită vârstă și într-un anumit spațiu cultural. Fiecare copil este unic și trebuie să înțelegem comportametul care iese din standardele de dezvoltare și normele culturale. Ca de exemplu, să considerăm un copil de 7 ani ca fiind hiperactiv depinde de tipurile de comportament considerate normale pentru copiii de aceeași vârstă și care se regăsesc în același mediu. 

FB_IMG_1580660098811.jpg
WhatsApp Image 2021-02-17 at 17.12.01.jp

Coordonare

                 Un program de terapie eficient presupune formarea unei echipe care lucrează consecvent pentru dezvoltarea copilului. În această echipă avem atât părinții și analistul comportamental sau analiștii comportamentali, cât și un coordonator care va concepe planul de intervenție personalizat și va ghida programele. Astfel, intervenția terapeutică va avea succes în arii multiple: devoltarea de abilități (comunicare, social, cognitiv), va modela comportamentul (reducerea/înlocuirea comportamentelor dezadaptative, cooperare) și va ajuta la integrarea copilului în medii diferite.

Shadow

              Rolul însoțitorului (shadow) este foarte important atunci când expunem copilul cu nevoi speciale la un mediu nou, un mediu în care trebuie să exercite abilități sociale, în care trebuie să își gestioneze emoțiile și să comunice. Însoțitorul ajută la accesarea sarcinilor academice și sociale prin folosirea de prompt-uri (stimul suplimentar utilizat pentru a crește probabilitatea ca elevul să emită un răspuns corect) și descompunerea sarcinilor. Încurajează comportamentele adaptative și le modifică pe cele dezadaptative.

585Capture.PNG
WhatsApp Image 2020-06-30 at 14.26.51.jp

Logopedie

           Daca piticul întâmpină tulburări ale limbajului, despre care cunoaștem că au un caracter  tranzitoriu și  corectabil, într-un cadru profesional și ludic, vă așteptăm, cu drag, să faceți cunoștință cu echipa Hope.

    Vă putem ajuta:

1.     cu evaluare logopedică

2.     în tulburări de pronunție

3.     în tulburări de ritm și fluență

4.     în tulburări de voce

5.     în tulburări ale limbajului citit-scris

6.     în tulburări polimorfe

7.     în tulburări de dezvoltare a limbajului

8.     în tulburări asociate unor afecțiuni de tip psihopatologic sau psihiatric

Dezvoltare personală

           Grupul de dezvoltare personală ajută copilul să se descopere pe sine într-un mediu sigur în ariile cognitive, sociale, emoționale și senzoriale. Fiecare copil este acceptat şi valorizat pentru ceea ce este, oferindu-i-se posibilitatea de a descoperi resursele personale necesare pentru a face faţă situaţiilor dificile (specifice vârstei), cu care se confruntă.

result_img_2022_05_10_22_15_54.jpg
Cassdgpture.PNG

Socializare

              Socializarea este procesul prin care o persoană nou-născută este transformată în una socială, o persoană capabilă de interacțiunea cu ceilalți. Acest lucru implică diferite activități: purtarea unei conversații, formarea de legături afective, participarea ca membru în diferite organizații (săli de clasă, un loc de muncă). Socializarea are diferite rezultate cum ar fi: achiziționarea regulilor și a rolurilor, standarde și valori care împăturesc toate domenile de dezvoltare (social, emoțional, cognitiv, personal).

Consiliere parentală

         Scopul consilierii se referă la oportunitatea de a explora, a descoperi sau/și a clarifica modalităţi de utilizare eficientă a propriilor resurselor. Demersul consilierii nu vizează în general ajutor oferit pentru ca un client să ia decizii, ci ajutor pentru a lua decizii ințelepte.

• Consilierea psihologică este un factor decisiv în înțelegerea și aderarea parinților la planul de intervenție terapeutic, familia devenind astfel suport psiho-socioeducațional pentru dezvoltarea armonioasă a copilului.

• Demersul de consiliere este o activitate distinctă ce asigură confidențialitate și disciplina, reducând stigmatizarea , beneficiind de abordari diverse care se pot adecva unor situații multiple de viață.

• Consilierea pentru parinți înseamnă eliberarea de stresul cauzat de problemele de zi cu zi, identificarea cauzelor care au dus la deteriorarea stării de bine și găsirea celor mai potrivite soluții pentru fiecare problema în parte. De asemenea, consilierea este un sprijin emoţional, astfel încât parinții să îi poată ajuta pe copii în rezolvarea dificultăţilor.

271994988_3005569563090325_7329206526459451976_n.jpg

Serviciul de evaluare a copilului atipic pentru încadrarea acestuia în grad de handicap conform Anexa A 8:

- cu un instrument psihometric

- cu doua instrumente psihometrice

- cu trei instrumente psihometrice 

- cu cinci intrumente psihomotrice

Evaluari IQ (nivel de inteligență) și nivel de dezvoltare pentru copiii tipici.

Este obligatorie observația și interviul clinic.

Instrumentele sunt eșalonate pe populația României și oferă un punct de pornire important în întocmirea unui plan de intervenție psihologică.

Evaluare clinica

Metoda PECS

 
​​       Ce este PECS? PECS, permite persoanelor cu abilități de comunicare reduse sau deloc să comunice folosind imagini. Oamenii care folosesc PECS sunt învățați să se apropie de o altă persoană și să le ofere o imagine a unui articol dorit în schimbul acelui articol. Procedând astfel, persoana este capabilă să inițieze comunicarea. Un copil sau un adult cu dizabilități poate folosi PECS pentru a comunica o cerere, un gând sau orice altceva care poate fi afișat sau simbolizat în mod rezonabil pe o carte ilustrată. PECS funcționează bine în toate mediile în care este nevoie să comunicăm.
       frustrare.

sistemul-de-comunicare-pecs-l.jpg
20220922_152858 (1).jpg

Terpie senzorială

”Procesarea Senzorială  este un termen care se referă la modul în care sistemul nervos primește mesaje senzoriale și le transformă în răspunsuri" (Referințe:Miller,L.J.(2014).SensationalKids.NewYork:Perigree)

 

Procesarea senzorială corectă promovează:

  • Auto-Reglarea/Nivelul de Alertă

  • Dezvoltarea Abilitaților Motrice

  • Comunicarea

  • Participarea Senzorială

  • Interacțiunea Intenționată cu mediul

  • Dezvoltare Cognitivă

bottom of page