top of page

Socializare

            Socializarea este procesul prin care o persoană nou-născută este transformată în una socială, o persoană capabilă de interacțiunea cu ceilalți. Acest lucru implică diferite activități: purtarea unei conversații, formarea de legături afective, participarea ca membru în diferite organizații (săli de clasă, un loc de muncă). Socializarea are diferite rezultate cum ar fi: achiziționarea regulilor și a rolurilor, standarde și valori care împăturesc toate domenile de dezvoltare (social, emoțional, cognitiv, personal).

            Abilitățile sociale și interacțiunile formează fundamentul conștiinței cu o mare parte din gândirea și activitatea umană dictate prin domeniul social. Abilitățile sociale sunt un set de comportamente folosite pentru a comunica și interacționa unii cu ceilalți, verbal și non-verbal și sunt foarte importante pentru capacitatea individului de a dezvolta și forma relații stabile și de a participa și funcționa în comunitate.

            Socializarea la copii se focusează pe dezvoltarea unui set unic de abilități sociale datorită interacțiunii dinamice și afective dintre doi sau mai mulți oameni. Copiii trebuie învățați să dobândească aceste abilități sociale și, menționăm în continuare, 7 dintre cele mai importante: a fi darnic, cooperare, ascultare activă, urmărirea indicațiilor, respectarea spațiului personal, contactul vizual și folosirea manierelor. În cazul copiilor care se încadrează în tulburarea de spectru autist, trebuie să înțelegem că aceste abilități sunt subdezvoltate, iar adultul trebuie să îl ajute pe copil în acest demers. Se cunoaște faptul că deficitul social este una din caracteristicile principale ale tulburărilor din spectrul autist contrar capacităților cognitive sau de limbaj. În plus, copiii trebuie să fie învățați când să folosească aceste abilități sociale.

             Socializarea este un aspect important al planului de intervenție, din coordonare, specific pentru fiecare copil și este o componentă eficientă pentru tratament. De asemenea, această intervenție prezintă și alte beneficii pe lângă cele menționate până acum, cum ar fi: recunoaștere și reglare emoțională, competență socială, rezvolvarea problemelor sociale și comunicare socială.

 

             Grupurile de socializare sunt construite în funcție de vârsta copiilor și de nivelul de funcționare a acestora, această intervenție implicând învățarea abilităților sociale prin intermediul tehnicilor comportamentale și cele ale învățării sociale. Astfel există oportunitatea practicării acestor comportamente și modelarea lor într-o situație naturală construită special pentru exersarea abilităților prin interacțiunea cu alți copii.

             Aceste grupuri sunt importante în demersul achiziționării abilităților sociale și a punerii în practică a acestora în diverse situații. Este esențial ca adultul să înțeleagă că fiecare copil va achiziționa aceste comportamente în funcție de propriul proces de dezvoltare și, având în vedere acest fapt, el trebuie îndrumat și ajutat la fiecare pas.

bottom of page