top of page

Evaluare clinică

Serviciul de evaluare a copilului atipic pentru încadrarea acestuia în grad de handicap conform Anexa A 8:

- cu un instrument psihometric

- cu doua instrumente psihometrice

- cu trei instrumente psihometrice 

- cu cinci intrumente psihomotrice

Evaluari IQ (nivel de inteligență) și nivel de dezvoltare pentru copiii tipici.

Este obligatorie observația și interviul clinic.

Instrumentele sunt eșalonate pe populația României și oferă un punct de pornire important în întocmirea unui plan de intervenție psihologică.

bottom of page